โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียง

พื้นที่ที่ ๑ ห้วยสูน (ม่อนแสนดาว)

             โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียง พื้นที่ที่ ๑ (ห้วยสูน) ดำเนินการโดยหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน ซึ่งทำหน้าที่รักษาสภาพป่าไม่ให้ถูกทำลายเพิ่มขึ้น พร้อมไปกับการรักษาสภาพต้นน้ำลำธารให้มีน้ำตลอดปี ตลอดจนฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายไปแล้วให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกครั้ง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น ด้วยการให้มีอาชีพ มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง เพื่อให้ “คน” อยู่กับ “ป่า” ให้ราษฎรเป็นผู้รักษาป่า ในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” รวมไปถึงการดำเนินการจัดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ม่อนแสนดาว” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ซึ่งโอบล้อมด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดนับแสนดวง

๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

             หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ รับผิดชอบรวม ๑๑๖,๒๒๐ ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๘ เนื่องจากเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชม โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี ๒๕๓๗ นั้น ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินกลับจากพระราชกรณียกิจ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าไม้บริเวณเส้นทางการบินจากดอยอ่างขาง บ้านถ้ำงอบ บ้านสินชัย อำเภอไชยปราการ เขตติดต่อกับอำเภอเชียงดาว ถูกบุกรุกแผ้วถางทำลายเป็นบริเวณกว้างหลายแห่ง จึงมีพระราชดำริให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหา

             การดำเนินโครงการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รอบด้าน มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ จัดทำแนวกันไฟ ทำฝาย สร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และเพาะชำกล้าไม้ ทำให้ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียงกลับมามีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง

             นอกจากงานฟื้นฟูสภาพป่าแล้ว หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูนยังได้จัดตั้ง “ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ม่อนแสนดาว” ขึ้นภายในพื้นที่หน่วยซึ่งอยู่บนสันเขา ทำให้สามารถมองเห็นสภาพป่าอนุรักษ์ที่อุดมสมบูรณ์ และชุมชนอำเภอไชยปราการได้กว้างไกลสุดสายตา ทั้งยังได้พบว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติม่อนแสนดาว มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ถ้ำ และตาน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำลำธาร “สวนหิน” ที่เกิดจากสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาหินปูน ทำให้มีหินรูปร่างสวยงาม แปลกประหลาด ให้พบเห็นได้ในธรรมชาติ “ดอกนางพญาเสือโคร่ง” ซึ่งจะบานในช่วงเดือนมกราคม หรือ “ทุ่งดอกบัวตอง” ที่จะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายน

             ณ ม่อนแสนดาว มีบริการบ้านพักและร้านอาหาร สำหรับบ้านพักหลังเล็ก ๆ ปลูกเรียงรายลดหลั่นอยู่ตามเนินเขานั้น ผู้เข้าพักสามารถชมดวงดาวนับแสนดวงบนท้องฟ้า ชมแสงไฟระยิบระยับ ของเมืองไชยปราการที่ดูงดงามราวกับดาวบนดิน และในยามเช้า ยังได้ผ่อนคลายไปกับทิวทัศน์ของทะเลหมอก นับว่าม่อนแสนดาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและความสงบร่มรื่นอย่างแท้จริง

เส้นทาง : หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน

ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่