สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน

             สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ราษฎรได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์ และการท่องเที่ยว เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ที่ได้เข้ามาทำงานในสถานีฯ ซึ่งส่งผลให้ได้รับความรู้ที่นำไปพัฒนาตนเอง ทำให้มีรายได้ครัวเรือนต่อปีเพิ่มขึ้นมากกว่า ๑๐ เท่า คือ จาก ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

             หากมองย้อนกลับไปในอดีต จะพบว่าพื้นที่ดอยม่อนล้านซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางทำไร่หมุนเวียนเป็นแนวกว้างมากกว่าหมื่นไร่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำแม่งัดที่เป็นต้นน้ำลำธาร หากไม่เร่งดำเนินการป้องกันแก้ไขปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจะลดลง และส่งผล กระทบโดยตรงต่อชาวเชียงใหม่ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และทรงทราบถึงปัญหา จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐๙ ครัวเรือน ซึ่งราษฎรทุกหมู่บ้านมีปัญหาด้านการทำการเกษตรที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตร ขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำให้ได้ผลผลิตไม่พอกิน โดยสถานีฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร และเป็นแหล่งจ้างงานอย่างต่อเนื่อง จนทุกวันนี้ชุมชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

             ดอยม่อนล้านในปัจจุบัน มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี รวมทั้งมียอดดอยซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอพร้าว ที่ผู้มาเยือนสามารถมองเห็นทะเลหมอก ดอยหลวงเชียงดาว เขื่อนแม่งัด และแสงไฟระยิบระยับของอำเภอพร้าวในยามค่ำคืนได้ นอกจากนั้น สถานีฯ ยังได้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่มีสีสันสวยงาม ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายภาพ ตลอดจนมีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ และร้านค้าสวัสดิการไว้ให้บริการด้วย

IMG_9144-Adobe-LandScape
IMG_9163-Adobe-LandScape

เส้นทาง : สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน

ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่