สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

- กล้วยไม้บนภู เที่ยวได้ทุกฤดู ที่บ้านร่มเกล้า -

             ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ได้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชประสงค์ ทั้งการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ และการให้บริการประชาชน ในการจัดสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม เนื่องจากมีองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากพืชแต่ละชนิดอย่างยั่งยืนอาทิ กล้วยไม้สายพันธุ์ไทย สายพันธุ์ต่างประเทศ และพันธุ์ไม้หายากหลายร้อยชนิด ซึ่งผลิดอกที่สวยงามออกรับอากาศอบอุ่นในช่วงฤดูร้อน ไม่ว่าจะเป็น สร้อยสยาม ระฆังทอง เอื้องคำกิ่ว เอื้องพวงหยก แปรงสีฟันพระอินทร์ หรือรองเท้านารี อีกทั้งในช่วงปลายฝนต้นหนาว ยังมีทะเลหมอกบนผืนป่าที่ชุ่มฉ่ำ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้มาเยือนได้นอนดูดาวเต็มฟ้า รับกับสภาพอากาศที่สดชื่นในฤดูหนาว

๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

             ด้วยความพร้อมของพื้นที่ในทุกด้าน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ” ขึ้น ในพื้นที่ส่วนปลาย ของเทือกเขาภูสอยดาว ขณะเสด็จพระราชดำเนินมา ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยมีพระราชประสงค์ให้เกิดการใช้พื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังภัยคุกคาม เป็นการส่งเสริมความมั่นคงภายในประเทศ พร้อมไปกับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก และประเทศชาติ โดยยังคงดำรงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการอนุรักษ์ป่าที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นป่าต้นน้ำลำธาร และสนับสนุนราษฎรบ้านร่มเกล้า รวมทั้งหมู่บ้านข้างเคียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น

             สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีพื้นที่ ๑,๓๘๕ ไร่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ๗๕๐ ถึง ๑,๒๕๐ เมตร มีความหลากหลายของระบบนิเวศ ป่า และพรรณพืช มีความสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยไม้นานาพันธุ์ทุกฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นห้องสมุดทางธรรมชาติที่ให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านพืชและธรรมชาติวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อการเรียนรู้และพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา ต้นไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์ให้แก่ราษฎร

เส้นทาง : สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก