ฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง

sat-วังพญาท่าธง

             ฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างดี ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเนื้อ เป็ดไข่ แพะนม โรงงานแปรรูปน้ำนมแพะ แม้จะประสบปัญหาเช่นเดียวกับฟาร์มตัวอย่างฯ แห่งอื่น ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่เต็มไปด้วยความรุนแรง มีการฆ่า การใส่ร้ายป้ายสี ที่สร้างความหวาดระแวงให้คนในพื้นที่ ทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม แต่เมื่อได้รับการพระราชทานความช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยของชุมชน และด้านอาชีพที่จะช่วยให้ราษฎรพ้นจากความอดอยากยากจน ผ่านโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ทำให้ราษฎรได้มีพื้นที่ที่สงบร่มเย็นเป็นที่พึ่งพิงได้สืบมาจนถึงปัจจุบัน

140023459_442890050452925_3389687312180474170_n-gigapixel-standard-scale-4_00x
นกขมิ้น บินถลาลงใต้-2

             หากย้อนหลังกลับไปมองสถานการณ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะพบว่าเป็นพื้นที่แห่งการก่อการร้ายที่มีความรุนแรงและต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ซึ่งเกิดเหตุระเบิดใกล้พลับพลาทรงงานเพียง ๖๐ เมตร เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประทับบนพลับพลา เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ครูสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ และพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งมีราษฎรเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน แม้แรงระเบิดจะไม่ได้ทำอันตรายต่อพระวรกายทั้งสี่พระองค์ แต่ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๔๗ คน และบาดเจ็บสาหัสถึง ๑๑ คน

28-8-2550_img25-Edit

๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร ความก้าวหน้าของฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง

            ถึงกระนั้น ในปีต่อ ๆ มา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอ ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และบ่อยครั้งที่ราษฎรจะแอบทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ดังมีรับสั่งความตอนหนึ่งว่า

“…ชาวบ้านภาคใต้นี่ฉลาด รู้ด้วยว่าจะถวายฎีกานี่ต้องทำอย่างไร

เอาซ่อนไว้ใต้ดอกไม้ แล้วเอาดอกไม้นั้นมาให้ บอกว่านั่น ข้างล่างน่ะ ฎีกาอยู่ข้างล่าง

รู้จักด้วยนะ ซ่อนไว้ ไม่เช่นนั้นฎีกานี่ ตำรวจเขาจะตรวจค้นก่อน…”

จาก หนังสือ รอยยิ้มของในหลวง
บท “พระราชินี พระราชทานสัมภาษณ์ แก่กลุ่มนักข่าวหญิง”
โดย อาริยา สินธุจริวัตร บุนนาค

นกขมิ้น บินถลาลงใต้-10

             ด้วยพระเมตตาใน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์จึงมีพระราชดําริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ขึ้น ซึ่งได้พื้นที่สาธารณประโยชน์ รวม ๒๔๕ ไร่ ณ บริเวณรอยต่อระหว่างบ้านอูเปาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา กับบ้านจำปูน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จากนั้นได้เริ่มดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง เมื่อปี ๒๕๔๙ โดยให้เป็นแหล่งจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ให้มีงานทํา มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว ตลอดจนได้เรียนรู้การทำการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อย่างถูกหลักวิชาการ นอกจากนั้น ยังได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ โดยมีมาตรการระวังป้องกันตนเอง ช่วยให้พื้นที่โครงการฯ พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายได้ในที่สุด

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง

บ้านอูเปาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพญา และบ้านจำปูน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา