• ให้ความรู้ ให้มีใช้ ให้มีกิน

  • รักษ์แผ่นดิน ผืนป่า และสายน้ำ

  • สืบศิลป์งาม ตามวัฒนธรรมไทย

Scroll to Content

๙๐ เส้นทาง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กลุ่มโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มูลนิธิศิลปาชีพฯ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สร้างอาชีพให้ราษฎร

ผลสำเร็จของศิลปาชีพ เขียนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์

ป่ารักน้ำ

ปกป้องป่า รักษาน้ำ

ผลสำเร็จของป่ารักน้ำ เขียนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์

บ้านเล็กในป่าใหญ่

ให้ "คน" อยู่ร่วมกับ "ป่า"

ผลสำเร็จของบ้านเล็กในป่าใหญ่ เขียนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์

สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง

ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม

ผลสำเร็จของเกษตรที่สูง เขียนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์

ฟาร์มตัวอย่าง

จ้างงาน ให้ความรู้ ขยายผล

ผลสำเร็จของฟาร์มตัวอย่าง เขียนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์

เว็บไซต์สำนักงาน กปร.
โครงการ ๙๐ พรรษา ๙๐ เส้นทาง
android-v
ดาวน์โหลด Android
ios-v
ดาวน์โหลด IOS